Gói hút Khí Ethylene (Hạt)

450VND

  • Lưu ý: Đơn vị tính theo Gram
  • KH đặt số lượng lớn giá chiết khấu cực ưu đãi
  • Bạn muốn cho trái cây của mình luôn được tươi ngon trong quá trình vận chuyển?
  • Bạn cần gói hút ẩm để kìm hãm lại sự nhanh chín của trái cây
  • Một sản phẩm an toàn, đảm bảo các yếu tố về VSATTP,…