Gói Hút Khí Ethylene – Thanh Long Xuất Khẩu

450VND

  • Lưu ý: Đơn vị tính theo Gram
  • KH đặt số lượng lớn giá chiết khấu cực ưu đãi
  • Bạn muốn cho Thanh Long của mình luôn được tươi ngon trong quá trình vận chuyển?
  • Bạn cần gói hút ẩm để kìm hãm lại sự nhanh chín của Thanh Long
  • Một sản phẩm an toàn, đảm bảo các yếu tố về VSATTP,…